Ciało człowieka można rozumieć jako zbiór, zespół stawów – ruchomych połączeń elementów szkieletu. To seria stabilnych...